Definitionsmängd

Studera följande funktion:

$$f(x)=\frac{1}{x}$$

Bestäm funktionens definitionsmängd.

En definitionsmängd är de värden vi får stoppa in i funktionen, dvs. ”tillåtna \(x\)-värden”.

Se att detta är en division med \(x\). Det finns ett \(x\)-värde som ger upphov till problem när man delar med det:
$$x=0$$ Detta är ej definierat.
Däremot verkar alla andra \(x\) fungera bra. Så definitionsmängden består av allt FÖRUTOM \(x = 0\). Vi kan skriva detta kortfattat på följande vis: $$x\neq 0$$

Svar: \((-\infty, 0) \cup (0, \infty)\)

Har du en fråga du vill ställa om Definitionsmängd? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se