Hur mycket ökar insatt kapital?

Rick placerar 20 000 kr i en fond. Han uppskattar att den procentuella årliga ökningen kommer var på 9,5%. Hur mycket kommer hans kapital vara värt om 10 år?

Fondens ökning kan beräknas enligt en exponentialfunktion $$f(x)=C⋅a^x$$ där \(a\) representerar den årliga procentuella ökningen med 9,5%, dvs \(a=1,095\). Konstanten \(C\) beskriver startkapitalet, \(C=20\;000 kr\).

Detta ger exponentialfunktionen:
$$f(x)=20;000\cdot 1,095^x$$ där \(x\) är antal år.
Kapitalets värde om 10 år beräknas sedan genom att sätta in \(x=10\) i funktionen:
$$f(10)=20\;000\cdot1,095^{10}=49\;565 kr$$

Har du en fråga du vill ställa om Insatt kapital? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se