Bestäm funktionsvärdet i punkten x=5

Nedan visas en graf. Bestäm funktionsvärdet i punkten \(x=5\).

Bestäm funktionsvärdet i punkten

Funktionsvärdet är y-värdet som linjen antar i ett visst x-värde. I vårt fall har vi \(x=5\).

Börja med att rita en vertikal linje vid \(x=5\) som går mellan x-axeln och grafen till punkten \(\color{Blue}{\text{P}}\), så som bilden nedan visar.

För att sedan få funktionsvärdet eller som det också heter y-värdet så drar vi en horisontell linje från punkten \(\color{Blue}{\text{P}}\) på grafen till y-axeln.

Funktionsvärdet fås till \(y=5\).

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm funktionsvärdet i punkten x=5? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se