Ange punktens koordinater

Ange den markerade punktens koordinater.

Lösning:

För att bestämma koordinaten jämför vi punkten med x- och y-axeln. Den liggande linjen är x-axeln och den stående är y-axeln.

Tänk dig att du mentalt drar en linje från punkten \(\color{Blue}{\text{A}}\) till x-axeln och en annan till y-axeln.

Se att \(x=-2\) och \(y=5\). Koordinater skrivs på formen \((x, y)\).

Alltså är \(\color{Blue}{\text{A}}\):s koordinat: \((-2, 5)\)

Har du en fråga du vill ställa om Ange punktens koordinater? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se