Brinntid ljus

Ett ljus är 200 mm långt. Det tar 8 timmar att brinna ner.

  1. Rita ett diagram samt beräkna vad brinnhastigheten (hur fort ljuset brinner)
  2. Teckna en funktion \(f(t)\) lika med ljusets längd efter \(t\) timmar
  3. Hur mycket är kvar av ljuset efter 5 timmar?
  4. Hur lång tid tar det för ljuset att brinna ner till 120 mm längd.
  5. Bestäm definitionsmängd och värdemängd.

a. Brinnhastighet: 25 mm/tim

brinntid ljus

b. \(f(t)=-25t+200\)
c. \(f(5)=-25\cdot5 - 200 = 75\) mm
d. \(3,2\) tim
e. Definitionsmängd: \(0\leq x \leq 8\); värdemängd: \(0\leq f(x) \leq 200\)

Har du en fråga du vill ställa om Brinntid ljus? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se