Bestäm funktionen 2

För en funktion \(f\) där \(f(x)=kx+m\) gäller att

  • \(f(x+2)-f(x)=3\)
  • \(f(4)=2m\)

Bestäm funktionen \(f\)

Använd den första punkten för att beräkna k-värdet och använd sedan den andra punkten tillsammans med k-värdet för att hitta m-värdet.

Se att funktionen är linjär enligt första meningen. Vi kan då med första punkten beräkna k-värdet för: $$∆y=f(x+2) -f(x) = 3$$ Skillnaden i \(x\) ges av: $$∆x=x+2 -x=2$$ $$k=\frac{∆y}{∆x}=\frac{3}{2}$$ För punkt två kan vi nu sätta in k-värdet i \(f(x)\) för att bestämma \(m\): $$f(x) = kx + m$$ $$f(4)=2m =\frac{3}{2}\cdot 4+m$$ $$2m =6 + m$$ $$m=6$$ Detta ger funktionen \(f\): $$f(x) = \frac{3}{2} x+6$$

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm funktionen 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se