Beräkna 17x – 4 < 18 + 20x

Vi beräknar en lite svårare ekvation:

$$17x-4<18+20x$$

Nu tänker vi efter före vi börjar räkna. På vilket sätt blir det enklast att göra? Det brukar vara lättast att behålla x-termen positiv, så i det här fallet är det bäst att flytta \(17x\) till högerledet. Vi gör det och samlar resterande termer i vänsterledet:

$$17x-17x-4<18+20x-17x$$

$$-4<18+3x$$

$$-4-18<18-18+3x$$

$$-22<3x$$

$$\frac{-22}{3}<x$$

Svar: \(x\) är större än \(\normalsize{\frac{-22}{3}}\). Vi behöver inte omvandla bråktalet till ett decimaltal om vi inte vill, eftersom det inte går att skriva \(\normalsize{\frac{-22}{3}}\) på ett enklare sätt med decimaler. Det är inte jämnt delbart, och kvoten blir inget heltal, så det är kortare att skriva det exakta värdet \(\normalsize{\frac{-22}{3}}\).

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna 17x – 4 < 18 + 20x? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se