Förenkla 2

Förenkla följande uttryck:

$$\frac{(4+6x)(3+5x)}{2}$$

Lösning:

Ska vi förenkla uttrycket skulle vi kunna börja med att multiplicera ihop de båda parenteserna i täljaren. Men om man tittar noggrant så ser man att alla tal i den första parentesen är delbara med \(2\). Därför kan vi bryta ut \(2\) ur den parentesen och skriva om uttrycket på följande vis:

$$\frac{(4+6x)(3+5x)}{2}=\frac{2(2+3x)(3+5x)}{2}$$

Då ser vi att vi har en faktor \(2\) i både täljare och nämnare och kan därför stryka dessa. Kvar har vi då

$$(2+3x)(3+5x)$$

Nu multiplicerar vi ihop parenteserna och summerar termerna:

$$\begin{equation} \begin{split} (2+3x)(3+5x) &=\\ &=2\cdot3+2\cdot5x+3x\cdot3+3x\cdot5x &=\\ &= 6+10x+9x+15x^2 &=\\ &= 15x^2+19x+6 \end{split} \end{equation}$$

Alltså \(\large{\frac{(4+6x)(3+5x)}{2}}\) förenklas till \(15x^2+19x+6\)

Har du en fråga du vill ställa om Förenkla 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se