Exempel på formel

$$ E = mc^2$$

Albert Einsteins relativitetsteori är kanske den mest kända formeln genom tiderna. Att energin alltid är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat. Den handlar om exakt hur förhållandet ser ut när energi omvandlas till massa och vice versa. Exempelvis vår sol ombildar varje sekund tonvis av massa (i form av väte) till energi.

Vi kan räkna ut hur energimängden \((E)\) om vi vet formelns andra variabel massa \((m)\). Ljusets hastighet är en konstant på nästan \(300\, 000\, 000\) meter/sekund. Vi multiplicerar ljusets hastighet med sig självt: \(c^2\). Och multiplicerar värdet med kroppens massa. Detta ger oss energin som ombildas från massa eller tvärtom.

Vi kan manipulera en formel för att få ut den del vi är intresserade av just nu. Vet vi energimängden, kan vi också lösa ut massan:

$$ E = mc^2$$

Dela med \(c^2\) på båda sidor:

$$ \frac{E}{c^2} = \frac{mc^2}{c^2}$$

$$ \frac{E}{c^2} = m$$

$$ m = \frac{E}{c^2}$$

Massan är alltså också samma som energin delat med ljusets hastighet i kvadrat.

Har du en fråga du vill ställa om Exempel på formel? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se