Teckna ett uttryck för det totala priset

I en parkourklubb kostar medlemskapet \(250\) kronor om året, man får sedan betala en avgift på \(80\) kronor per lektion man går på. Teckna ett uttryck för det totala priset för hela året, där \(x\) är antal lektioner.

Lösningsförslag:

$$\texttt{Kostnaden}\, K=250+80x$$

\(250\) är en engångskostnad, som adderas till \(80\) gånger det antal lektioner man gått på.

Fråga: Om du gått på \(40\) lektioner under ett år, vad blir det totala priset per lektion om du också räknar in medlemskapsavgiften?

$$x=40$$

$$ \begin{equation} \begin{split} K=250+80\cdot 40 &=\\ &=250+3200 = 3450 \end{split} \end{equation} $$

Priset för varje lektion är en \(40\)-del av det totala:

$$\frac{3450}{40}=86,25\, \texttt{koronor/lektion.}$$

Har du en fråga du vill ställa om Teckna ett uttryck för det totala priset? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se