Beräkna motsvarande antal timmar

Karin tränar \(8\) timmar per vecka. Efter en skada ändrar hon sin träningsdos \(3\) gånger:

Vecka 1: \(50\%\) minskning.
Vecka 2: Ökning med \(25\%\).
Vecka 3: Ökning med \(50\%\).

Hur många timmar per vecka tränar Karin efter vecka \(3\)?

Lösning:

Vi beräknar den totala förändringsfaktorn genom att multiplicera \(0,5\); \(1,25\) och \(1,5\) som är varje enskild ändrings förändringsfaktor:

$$\begin{align}\texttt{F-faktor}_{\texttt{total}}= \texttt{F-faktor}_1\cdot \texttt{F-faktor}_2\cdot \texttt{F-faktor}_3&=\\=0,5\cdot1,25\cdot1,5=0,9375\end{align}$$

När vi vet den totala förändringsfaktorn multiplicerar vi det med det gamla värdet, alltså hur många timmar hon tränade innan förändringarna:

$$0,9375\cdot8=7,5$$

Så efter vecka \(3\) tränar Karin \(7,5\) timmar per vecka.

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna motsvarande antal timmar? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se