Beräkna \(\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{11}\)

Beräkna följande:

$$\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{11}$$

Lösning:

Då man multiplicerar bråk multiplicerar man täljare och nämnare för sig på följande vis:

$$\frac{2}{5}\cdot\frac{8}{11}=\frac{2\cdot8}{5\cdot11}=\frac{16}{55}$$

När vi har multiplicerat ihop bråken vill vi oftast skriva svaret i enklaste form. I det här fallet är \(\normalsize{\frac{16}{55}}\) den enklaste formen, vilket man kan se redan då man skrivit faktorerna med ett gemensamt bråkstreck:

$$\frac{2\cdot8}{5\cdot11}$$

I täljaren skulle vi bara ha \(2\):or om vi faktoriserade så långt det går då \(2\cdot8=2\cdot2\cdot2\cdot2\) och nämnaren är redan faktoriserad så långt det går. Då det inte finns något tal gemensamt i täljare och nämnare då vi har faktoriserat så långt som möjligt så kan inte bråket förenklas.

Svaret när man beräknat det givna uttrycket är därför \(\normalsize{\frac{16}{55}}\) då det inte kan förkortas.

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna (2/5)*(8/11)? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se