Beräkna med negativa tal

Beräkna: \(-5+(-4)\cdot(-3)\cdot(-3)\).

Lösnings:

Vi börjar med att beräkna multiplikationen. Vi har tre faktorer \((-4)\cdot(-3)\cdot(-3)\) som alla är negativa, vilket innebär att vår produkt kommer vara negativ. Är produkten av de tre negativa faktorerna inte negativ så har vi gjort någon felberäkning.

$$(-4)\cdot(-3)\cdot(-3)=12\cdot(-3)=-36$$

Nu när multiplikationen är uträknad kan vi ersätta den med svaret vi fick fram och beräkna:

$$-5+(-4)\cdot(-3)\cdot(-3)=(-5)\cdot(-36)=-5-36=-41$$

Vårt svar är då \(-41\).

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna med negativa tal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se