Vilket tal saknas?

Vilket tal ska stå där det är en svart ruta?

$$5\cdot \blacksquare - 25=-15$$

Lösning:

Vi ska hitta ett tal som när man först multiplicerar det med \(5\) och sedan subtraherar med \(25\) ger resultatet \(-15\). Vi kan börja med att hitta det tal som blir \(-15\) då man subtraherat \(25\) genom att göra beräkningen \(-15+25=10\).

Vi vet då att \(5\cdot \blacksquare=10\) vilket vi kan kontrollera genom att se om \(10-25=-15\) verkligen stämmer. Nu behöver vi bara ta reda på vilket tal som multiplicerat med \(5\) ger produkten \(10\), vilket visar sig vara talet \(2\).

Svaret är alltså att talet \(2\) ska stå där det är en svart ruta.

Har du en fråga du vill ställa om Vilket tal saknas?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se