Hitta den rätta täljaren

Vilket tal ska stå i stället för rutan i täljaren i följande likhet?

$$\frac{\square}{-5}=3$$

Lösning:

Vi ser att talet i täljaren är negativt men vårt svar i vänster led är positivt. För att den likheten ska gälla behöver talet i täljaren också vara negativt. Ett samband som ska gälla när vi har ett bråk är att nämnaren multiplicerat med kvoten ska bli täljaren, det vill säga

$$nämnare \cdot kvot = täljare$$

Vi kan därför räkna ut vad som ska stå i täljaren genom att utföra beräkningen

$$(-5)\cdot3=-15$$

Så \(-15\) ska stå i täljaren för att likheten ska gälla. Att det stämmer går att kontrollera genom att beräkna \(\frac{-15}{-5}\).

Har du en fråga du vill ställa om Hitta den rätta täljaren? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se