Subtrahera bråktal

Utföra subtraktion:

$$\frac{2}{3}-\frac{4}{7}$$

Här är minsta gemensamma nämnaren \(3\cdot7=21\)

För att få talen att betyda samma sak, men med nämnare \(21\), multiplicerar vi både täljare och nämnare med \(7\). När vi multiplicerar \(7\) med både nämnare och täljare så ändrar vi inte bråktalets värde - dess kvot. Att multiplicera både täljare och nämnare i ett bråktal med samma tal kallas det att vi förlänger bråktalet.

$$\frac{2}{3}=\frac{2\cdot7}{3\cdot7}=\frac{14}{21}$$

På samma sätt gör vi med talet \(\frac{4}{7}\), vi multipicerar också dess täljare och nämnare med det andra talet \(3\)

$$\frac{4}{7}=\frac{4\cdot3}{7\cdot3}=\frac{12}{21}$$

Nu kan vi genomföra en subtraktion mellan täljarna:

$$\frac{2}{3}-\frac{4}{7}=\frac{14-12}{21}=\frac{2}{21}$$

Har du en fråga du vill ställa om Subtrahera bråktal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se