Värdemängd

Studera följande funktion, som har definitionsmängden \(2\leq x \leq 4\) och \(5 < x < 7\):

$$f(x)=2x+2$$

Bestäm funktionens värdemängd.

Värdemängden får man ut genom att se vilka värden som variabeln kan anta.

För att funktionen beskriver en rät linje, så räcker det att se vilket värde som funktionen antar vid både intervallens ändar.

$$f(2)=2\cdot 2+2=6$$

$$f(4)=2\cdot 4+2=10$$

Eftersom både 2 och 4 är värden som \(x\) kan anta, kommer 6 och 10 ingå i värdemängden.

$$f(5)=2\cdot 5+2=12$$

$$f(7)=2\cdot 7+2=16$$

5 och 7 ingår inte i intervallet \(5< x < 7\), vilket gör att 12 och 16 inte kommer ingå i värdemängden.

Funktionens värdemängd ges av intervallen:

$$6 ≤ f(x) ≤ 10\; \text{och}\; 12 < f(x) < 16$$

Har du en fråga du vill ställa om Värdemängd? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se