Bastutemperatur

Temperaturen i en bastu beskrivs med funktionen \(f(x)=18+1,5x\), där \(f(x)\) är temperaturen i \(^\circ{C}\) och \(x\) i minuter. Bastun uppnår inställd temperatur efter 50 minuter.

  1. Beräkna temperaturen efter 20 min
  2. När uppnåddes 75 \(^\circ{C}\)
  3. Vad var starttemperaturen?
  4. Ange definitions- och värdemängd.

$$\text{a.}\;f(x)=18+1,5x \Rightarrow f(20)=18+1,5\cdot 20=48$$ $$\text{b.}\;75=18+1,5x \Rightarrow 57=1,5x \Rightarrow x=38\;\text{minuter}$$ $$\text{c.}\;\text{Starttemperaturen är \(m\) värdet, vilket är}\; 18\; \text{grader}$$ $$\text{d. Beräkna}\; f(50)=18+1,5\cdot50=93$$ $$\text{Definitionsmängd är}\; 0≤x≤50\; \text{och Värdemängd är}\;18≤f(x)≤93$$

Har du en fråga du vill ställa om Bastutemperatur? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se