Parallella eller ej?

Linjen A har punkterna \((0,\,-3)\) och \((13,\,36)\) och linjen B har punkterna \((-5,\,0)\) och \((-1,\,12)\).

Är linje A och linje B parallella?

Tänk på villkoret som måste uppfyllas för att två linjer ska vara parallella.

Två linjer är parallella när deras \(k\)-värden är samma. Vi kan bestämma dessa för varje linje:

$$k_A=\frac{∆y}{∆x}=\frac{36-(-3)}{13-0}=\frac{39}{13}=3$$

$$k_B=\frac{∆y}{∆x}=\frac{12-0}{-1-(-5)}=\frac{12}{-1+5}=\frac{12}{4}=3$$

Alltså:

$$k_A=3=k_B$$

Dvs. linjerna har samma \(k\)-värde. Linjerna är parallella.

Två linjer är parallella om de har samma lutning, dvs. samma \(k\)-värde.

$$k_1=k_2$$

Har du en fråga du vill ställa om Parallella eller ej?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se