Vinkelräta linjer

Bestäm ekvationen för den linje som är vinkelrät mot \(y=3x+2\) och som passerar genom punkten (3, 7).

Tänk på villkoret som måste uppfyllas för att två linjer ska vara vinkelräta.

Två linjer är vinkelräta om de uppfyller villkoret:
$$k_1\cdot k_2=-1$$
Vi känner till en av dem och kan lätt bestämma den andra lutningen:
$$3\cdot k_2=-1$$
$$k_2=\frac{-1}{3}$$
Det behövs dock lite mer arbete för att bestämma den vinkelräta linjens ekvation. Eftersom det är en rät linje går den att skriva på formen \(y = kx + m\). Vi vet redan lutningen och får då:
$$y=-\frac{1}{3}x+m$$
Denna ska ha punkten (3, 7) på sig. Vi kan då stoppa in den punkten för att bestämma m.
$$7=-\frac{1}{3}\cdot (3)+m$$
Detta ger:
$$7=-1+m$$
Det vill säga \(m=8\)
Svar:
$$y=-\frac{1}{3}x+8$$

Har du en fråga du vill ställa om Vinkelräta linjer? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se