Distributiva lagen

Multiplikation med positiv faktor:

$$4x(2x-9) + 3 = (4x\cdot2x - 4x\cdot9) + 3 = 8x^2-36x+3$$

Multiplikation med negativ faktor:

$$-5x(6x – 3x) = \big( (-5x)\cdot6x – (-5x)\cdot3x \big) = -30x^2 + 15x^2 = -15x^2$$

Har du en fråga du vill ställa om Distributiva lagen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se