Hur många?

452 personer blev antagna till en skola. Detta motsvarade 80% av de sökande. Hur många sökte utbildningen?

Lösning:

Vi använder oss av följande formel:

$$andelen=\frac{delen}{det\,hela}$$

Vi vet att andelen är \(80\,\%=0,8\) och delen är 452. Vi sätter in det i formeln:

$$0,8=\frac{452}{det\,hela}$$

Låt oss ersätta \(det\,hela\) med \(x\):

$$0,8=\frac{452}{x}$$

Nu har vi en ekvation som vi kan lösa! Vi börjar med att multiplicera båda sidor med \(x\):

$$0,8\cdot x=\frac{452}{x}\cdot x$$

$$0,8x=452$$

Sedan dividerar vi båda led med \(0,8\):

$$\frac{0,8x}{0,8}=\frac{452}{0,8}$$

$$x=565$$

Det var alltså \(565\) personer som sökte utbildningen.

Har du en fråga du vill ställa om Hur många?? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se