Den räta linjens ekvation

Den räta linjens ekvation är en funktion, som även den går att skriva om. Låt säga att vi har den allmänna formen \(y = kx + m\). Men av någon anledning behöver vi uttrycka vår linje i \(x(y)\), med variabeln \(y\) istället. Då flyttar vi om i leden:

$$y-m=kx+m-m$$

$$y-m=kx$$

$$\frac{y-m}{k} = \frac{kx}{k}$$

$$\frac{y-m}{k} = x$$

$$x=\frac{y-m}{k}$$

Vill vi istället ha ett uttryck för \(k\)-värdet (linjens lutning i koordinatsystemet):

$$y=kx+m$$

$$y-m=kx+m-m$$

$$y-m=kx$$

$$\frac{y-m}{x}=\frac{kx}{x}$$

$$\frac{y-m}{x} = k$$

$$k=\frac{y-m}{x}$$

Har du en fråga du vill ställa om Den räta linjens ekvation? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se