Beräkna medelhastigheten

Anders och Berit skulle åka i varsin bil till en fest som låg 2,5 mil bort för bägge. De startade samtidigt. Anders åkte i genomsnitt 60 km/h. Berit kom 5 min tidigare till festen. Hur fort åkte Berit?

Lösningsförlag

Använd formeln \(s=v\cdot t\) och räkna ut tiden för Anders att komma till festen. Då enheter är mil, km/h och min så gör om mil till km och min till timme.

Standard är att man gör om alla sorter till SI-enheter vilket man kan göra men man kan också välja att i stället se till att alla olika sorter är lika.

$$2,5\;mil=25\;km$$

$$5\;min=\frac{5}{60}≈0,0833\;h$$

Anders hastighet \(v_A=60\;km/h\), sätt Berits hastighet till \(v_B=x\;km/h\).

$$s=v\cdot t$$

Anders resa:

$$25=60\cdot t_A$$

där tiden \(t_A\) är tiden det tog för Anders att köra till festen

$$t_A=\frac{25}{60}≈0,4167$$

Berits resa:

Det tog 5 min ≈ 0,0833 h kortare tid för Berit att komma till festen än Anders

$$25=x\cdot (t_A-0,0833)=x\cdot (0,4167-0,0833)$$

$$25=0,3334x$$

$$x=\frac{25}{0,3334}≈75\;km/h$$

Svar: Berit åkte i genomsnitt 75 km/h för att komma 5 min fortare till festen.

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna medelhastigheten? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se