Beräkna tal

Beräkna följande tal:

$$-0,2\cdot (-0,3)\cdot (-0,4)+\left(\frac{-0,2}{-0,3+0,4}\right)+(-0,2)^2$$

Lösningsförslag

Beräkna först \(-0,2\cdot (-0,3)\cdot (-0,4)\). Vi först räkna ut \(2\cdot3\cdot4=24\) och sen räkna antalet decimaler vilket är 3 och föra in dessa och få 0,024. Det är tre minustal så blir det:

$$-0,2\cdot (-0,3)\cdot (-0,4)=-0,024$$

Vi tar sedan \(\left(\frac{-0,2}{-0,3+0,4}\right)\)

Vi kan förlänga täljare och nämnare med 10 för att få heltal.

$$\left(\frac{-0,2}{-0,3+0,4}\right)=\left(\frac{-0,2\cdot10}{(-0,3+0,4)\cdot 10}\right)\left(\frac{-2}{-3+4}\right)=-2$$

Vi tar sedan \((-0,2)^2=(-0,2)\cdot (-0,2)=0,04\) då två minustecken blir plustecken. Addera alla tre termer

$$0,024-2+0,04=-1984≈-2$$

Svar: \(≈-2\)

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna tal? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se