Beräkna \(\sqrt{36}\)

Beräkna \(\sqrt{36}\)

Lösning:

När man tar roten ur ett tal ska man finna det tal som multiplicerat med sig självt blir det tal som står under rottecknet. Då \(6\cdot6=36\) så är \(\sqrt{36}=6\).

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna kvadratroten ur 36? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se