Ta fram minsta gemensamma nämnare och beräkna

Ta fram minsta gemensamma nämnare och beräkna följande:

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{6}+\frac{z}{9}$$

Lösning:

Vi tar fram primtalfaktorerna för nämnarna

\(3\) är ett primtal, \(6=3\cdot2\) och \(9=3\cdot3\).

Gå igenom alla primtal och se hur många \(2\):or och \(3\):or som krävs i MNG, välj sedan det största antalet:

\(2\):a finns endast i talet \(6\) den tas med. Det finns flest \(3\):or i talet \(9\), vi tar med alla två \(3\):or.

$$MGN=2\cdot3\cdot3=18$$

Vi multiplicerar nämnarna och täljarna så vi får \(18\) i nämnaren.

$$\frac{x\cdot\color{Blue}{6}}{3\cdot\color{Blue}{6}}+\frac{y\cdot\color{green}{3}}{6\cdot\color{green}{3}}+\frac{z\cdot\color{purple}{2}}{9\cdot\color{purple}{2}}$$

Svar: \(\frac{\large{6x+3y+2z}}{\large{18}}\)

Har du en fråga du vill ställa om Ta fram minsta gemensamma nämnare och beräkna? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se