Med och utan parentes

Hur ändras värdet av uttrycket \(10-2\cdot(1-3)-3^2\) om parentesen tas bort?

Lösning:

Vi kan lösa detta genom att utföra två beräkningar. Först beräknar vi uttrycket med parentes och sedan tar vi och beräknar uttrycket utan parentes.

Med parents:

\begin{align*}
10-2\cdot(1-3)-3^2&=10-2\cdot(-2)-3^2=\\
&=10-(-4)-9=10+4-9 =\\
&=14-9=5
\end{align*}

Utan parentes:

$$10-2\cdot1-3-3^2=10-2-3-9=10-14=-4$$

Svar: Uttrycket ändras från \(5\) till \(-4\) då parentesen tas bort.

Har du en fråga du vill ställa om Med och utan parentes? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se