Bestäm funktionen

Figuren nedan visar funktionen \(y = f(x)\).

bestäm med hjälp av grafen

Bestäm med hjälp av grafen

  1. f(2)
  2. Vilket \(x\) som ger \(f(x)\approx 2\).

a. För \(f(2)\) behöver vi titta vilket y-värde som funktionen antar när \(x=2\). Vi ser att funktionen verkar gå genom punkten (2, 4), vilket ger oss att \(f(2)=4\).

Svar: \(f(2)=4\)

b. Vi ser att \(f(x)=2\) när \(x\) är någonstans mellan 1 och 2. Vi uppskattar värdet till ungefär \(1,4\) (se bilden nedan), så att \(f(1,4)≈2\).
Svar: \(x≈1,4\)

bestäm funktionen lösning

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm funktionen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se