Bestäm y- och x-värden för bollen

En fotboll sparkas över en fotbollsplan och rakt in i mål. Grafen nedan beskriver hur fotbollens höjd ändras sett från sidan. Axlarna är i enheten meter (m).

  1. Hur högt flyger bollen som högst?
  2. Hur långt har bollen färdats i x-riktningen?

Lösning:

  1. Den högsta höjden hittar vi vid den punkt som har störst y-värde. Genom att läsa av grafen ser vi att:


    Dvs. den högsta punkten har y-värdet \(5\). Enheterna är meter. Så den högsta höjden är \(5\) m.
  2. Bollen sparkades från origo och slår ner i mål när \(x=60\).

Med andra ord har bollen färdats \(60\) m i x-riktningen.

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm y- och x-värden för bollen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se