Bestäm y- och x-värden för bollen

En fotboll sparkas över en fotbollsplan och rakt in i mål. Grafen nedan beskriver hur fotbollens höjd ändras sett från sidan. Axlarna är i enheten meter (m).

a) Hur högt flyger bollen som högst?

b) Hur långt har bollen färdats i x-riktningen?

graf till fotbollhöjd ändring

a) Den högsta höjden hittar vi vid den punkt som har störst y-värde. Genom att läsa av grafen ser vi att:

den högsta höjden av bollen

Dvs. den högsta punkten har y-värdet \(5\). Enheterna är meter. Så den högsta höjden är \(5\) m.

b) Bollen sparkades från origo och slår ner i mål när \(x=60\).

hur långt har bollen färdats i x-riktningen?

Med andra ord har bollen färdats \(60\) m i x-riktningen.

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm y- och x-värden för bollen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se