Hitta y-värdet

Genom två punkter, \((-5, -3)\) och \((5, 7)\), dras en linje. Vad för värde ska ”\(y\)” ha för att punkten \((2, y)\) ska ligga på linjen?

Vi ritar upp fallet så här:

hitta y-värdet för (2, y)

Om vi tittar på där \(x=2\) och går upp till linjen så kan vi bestämma y-värdet genom att sedan gå till y-axeln. Se nedan.

hitta y-värdet för (2, y)

Detta ger att \(y=4\). Alltså är punkten \((2, 4)\).

Svar: \(y=4\)

Har du en fråga du vill ställa om Hitta y-värdet? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se