Parallellogram

Visa att fyrhörningen i figuren nedan är ett parallellogram. Fyrhörningen har hörnen (-1, 4), (2, -1), (6, 3) och (3, 8).

fyrhörning och parallellogram

Fundera över att en fyrhörning ska vara ett parallellogram om dess motstående sidor är parallella.
Vilket villkoret som måste uppfyllas för att två linjer ska vara parallella?
Kan du hitta värdet för k utifrån de angivna punkterna?

Ett parallellogram är en fyrhörning där motstående sidor är parallella. Alltså ska AB vara parallell med CD och AD ska vara parallella med BC. Dvs. deras k-värden ska vara samma:
$$k_{AB}=k_{CD} \; \text{och}\; k_{AD}=k_{BC}$$
Vi ska beräkna k-värdena för samtliga linjer och jämföra dem. Då \(k = \frac{∆y}{∆x}\) får vi:
$$k_{AB}=\frac{-1-4}{2-(-1)}=-\frac{5}{3}$$
$$k_{CD}=\frac{3-8}{6-3}=-\frac{5}{3}$$
dvs.
$$k_{AB}=k_{CD}$$
För de senare två linjerna får vi:
$$k_{AD}=\frac{8-4}{3-(-1)}=\frac{4}{4}=1$$
$$k_{BC}=\frac{3-(-1)}{6-2}=\frac{4}{4}=1$$

Dessa är alltså parallella. Vi har nu visat att de motstående sidorna är parallella och därmed är fyrhörningen ett parallellogram.

Har du en fråga du vill ställa om Parallellogram? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se