Beräkna k-värde

Beräkna k-värdet givet punkterna (2, 4) och (6, 10).

k-värdet beräknas enligt följande formel
$$k= \frac{\text{Förändring i y-led}}{\text{Förändring i x-led}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 – y_1}{x_2 – x_1}$$
De givna punkterna är skrivna enligt formen (x, y).
\begin{align*}
&(2, 4) \,\,\rightarrow x_1=2\, \text{och}\, y_1=4\\
&(6, 10) \rightarrow x_2=6\, \text{och}\, y_2=10
\end{align*}
Det ger att
\begin{align*}
&\Delta y =y_2-y_1=10-4=6\\
&\Delta x =x_2-x_1=6-2\,\,=4
\end{align*}
Vilket ger att
$$k=\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{6}{4}=\frac{3}{2}$$

Svar: \(\normalsize{k=\frac{3}{2}}\)

Har du en fråga du vill ställa om Beräkna k-värde? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se