Bestäm räta linjens ekvation

Bestäm räta linjens ekvation utifrån grafen nedan.

Räta linjens ekvation har formen \(y=kx+m\). Där \(k\) är linjens lutning och \(m\) är \(y\)-värdet då linjen skär \(y\)-axeln.
Notera att linjen skär \(y\)-axeln vid \(y=-2\), vilket ger att \(m=-2\).

För att bestämma linjens lutning så studerar vi rutorna i koordinatsystemet. För varje ruta i \(x\)-led så stiger linjen med \(3\) rutor i \(y\)-led.

\(k\)-värdet, alltså lutningen, beräknas enligt formeln
$$k=\frac{\text{Förändring i y-led}}{Förändring i x-led}$$
I vårt fall är förändringen i \(y\)-led \(3\) rutor och förändringen i \(x\)-led \(1\) ruta, vilket ger
$$k=\frac{\text{Förändring i y-led}}{Förändring i x-led}=\frac{3}{1}=3$$

Räta linjens ekvation blir
$$y=3x-2$$

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm räta linjens ekvation med hjälp av en grafen? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se