Uppgift 11

Sonny är på besök i Umeå. Under besöket planerar han att göra några resor
med den lokala bussen. På bussbolagets hemsida kan han läsa om biljettpriser för ungdomar i åldern 7-19 år.

U11 2A

Vid köp av ett kort som laddas med x stycken resor blir den totala
kostnaden y kronor.

a. Ange ett linjärt samband mellan den totala kostnaden y kronor och x stycken resor. Endast svar krävs 

Sonny funderar på att köpa ett rabattkort.

b) Hur många resor måste Sonny minst åka för att det ska löna sig att köpa rabattkortet istället för att köpa enkelresor?

a) y = 9x + 25

b) t.ex. ”Han måste
ladda kortet med minst 7 resor”

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 11? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se