Uppgift 9

Figuren visar grafen till exponentialfunktionen \(y=1,5^x\)

U9 2A

Använd grafen och lös följande ekvationer. 

  1. \(1,5^x = 3\)
  2. \(1,5^x \cdot 1,5^{-2x} = 3\)

a) Godtagbart svar inom intervallet \(2,6 \leq x \leq 2,8\)

b) Godtagbart svar inom intervallet \(-2,8\leq x\leq -2,6\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se