Uppgift 9

Figuren visar grafen till exponentialfunktionen \(y=1,5^x\)

U9 2A

Använd grafen och lös följande ekvationer. 

  1. \(1,5^x = 3\)
  2. \(1,5^x \cdot 1,5^{-2x} = 3\)

a) Godtagbart svar inom intervallet \(2,6 \leq x \leq 2,8\)

b) Godtagbart svar inom intervallet \(-2,8\leq x\leq -2,6\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 9? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se