Uppgift 1

Ange det uttryck som ska stå i parentesen för att likheten ska gälla.

$$(\qquad)\cdot(x-5)=x^2-25$$

Lösningsförslag

Vi använder oss av konjugatregeln som ger oss att uttrycket i parentesen är \(x+5\).

Svar: \(x+5\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se