Uppgift 6

Beräkna \(10^{-x}\) om \(\lg x=0\)

Lösningsförslag

Vi fick informationen att \(\lg x=0\) och från detta kan vi räkna ut vad \(x\) är.

$$\begin{align} \lg x &=0 \\ 10^{\lg x} &= 10^0 \\ x&=10^0 \\ x &=1 \end{align}$$

Det ger att \(10^{-x}\) kan beräknas:

$$10^{-1} =\frac{1}{10}=0,1$$

Svar: 0,1

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 6? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se