Uppgift 4

På tallinjen finns sex punkter A-F markerade:

U4 2b bild 1

Varje tal nedan motsvaras av en markerad punkt på tallinjen.

U4 2b bild 2

Para ihop vart och ett av talen med en punkt på tallinjen genom att skriva rätt bokstav A-F vid rätt tal.

Lösningsförslag

Vi tittar på varje tal för sig och avgör vilken punkt det tillhör:

\(99^0=1\implies 99^0=C\).

\(\sqrt{5}\), för att få ut ett ungefärligt värde på detta tal utnyttjar vi att vi redan vet \(\sqrt{4}=2\) och \(\sqrt{9}=3\), vilket betyder att \(2<\sqrt{5}<3\). Detta ger oss att \(\sqrt{5}=E\).

\(2^{-1}=\frac{1}{2}=0,5\implies 2^{-1}=B\).

\(10^{\frac{1}{2}}=\sqrt{10}\). Vi nämnde ovan att \(\sqrt{9}=3\), vilket betyder att \(\sqrt{10}\) är lite större än 3. Detta ger oss att \(10^{\frac{1}{2}}=F\).

\(\lg90\), för att få ett ungefärligt värde på detta tal utnyttjar vi att vi redan vet att \(\lg10=1\) och \(\lg100=2\), vilket betyder att \(1<\lg90<2\). Detta ger oss att \(\lg90=D\)

Svar:
\(99^0=C\)
\(\sqrt{5}=E\)
\(2^{-1}=B\)
\(10^{\frac{1}{2}}=F\)
\(\lg90=D\).

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2015" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 4? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se