Uppgift 23

Ett tunt snöre är 24 m långt. Snöret kan formas till olika geometriska figurer.

U23 2B

  1. Hela snöret formas till en liksidig triangel, se Figur 1. 
    Bestäm triangelns area.
  2. Snöret delas sedan i två olika långa delar. Av varje del formas en kvadrat, se Figur 2. 
    Undersök om det är möjligt att kvadraterna tillsammans får arean \(17 m^2\)

a) \(28m^2\)

b) "Arean kan inte vara \(17 m^2\)"

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 23? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se