Uppgift 1

U1 2B

  1. Bestäm ekvationen för den räta linjen i figuren.
  2. Rita i koordinatsystemet en rät linje med riktningskoefficienten \(k=-1\)

a) y = 2x + 4

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 1? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se