Uppgift 15

På linjen y = 2x - 5 ligger en punkt P i första kvadranten. Avståndet mellan
punkten P och origo är 10 längdenheter. Bestäm x-koordinaten för punkten P.
Svara exakt.

\( x = 2 + \sqrt{19}\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 15? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se