Uppgift 17

En linje \(L_1\) ritas genom punkterna A och B.
En annan linje \(L_2\) ritas genom punkterna C och D.

U17 2B

Är linjerna \(L_1\) och \(L_2\) parallella? Motivera ditt svar. 

\(k_{AB}=\frac{8}{9}\) och \(k_{CD}=\frac{10}{11}\)

"Nej, de är inte parallella eftersom riktningskoefficienterna inte är lika stora."

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2012" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 17? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se