Uppgift 18

En rät linje med ekvationen \(y = kx + m\) går genom punkterna \((21, 45)\) och \((74, 157)\).

Bestäm \(k\). Svara med minst en decimal.

Lösningsförslag

$$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}= \frac{157-45}{74-21}= \frac{112}{53}=2,113211755...\approx 2,1$$

Svar: \(k= 2,1\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2a, höstterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 18? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se