Uppgift 19

En andragradsfunktion \(f\) ges av \(f (x) = 3x^2 +5x +7\) Ge ett exempel på en punkt som ligger på grafen till \(f\).

Lösningsförslag

Det finns oändligt många rätta svar till uppgiften, det enda kravet är att vi väljer ett \(x\)-värde och sätter in det i ekvationen till funktionen \(f\) och tar det \(y\)-värde vi får ut. Några exempel på punkter är:

$$f(0) = 3\cdot0^2+5\cdot0+7= 7 \Rightarrow (0,7)$$

$$f10) = 3\cdot1^2+5\cdot1+7= 15 \Rightarrow (1,15)$$

$$f(-3) = 3\cdot(-3)^2+5\cdot(-3)+7= 19 \Rightarrow (-3,19)$$

Svar: exempelvis \((0,7), (1,15), (-3,19)\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 19? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se