Uppgift 7

Bosse ska bygga en rektangulär hage av 120 meter staket till sina två hästar. Längden av hagens ena sida betecknas med \(x\). Se figur. 

Teckna hagens area \(A\) som en funktion av \(x\).

Lösningsförslag

För att få ut arean behöver vi både längden och bredden av rektangeln. Alla fyra sidor ska ha totala längden, båda långsidorna är \(x\) långa, därför har vi kvar 

$$120-x-x = 120-2x$$

för att få längden på en bredd så delar vi det på hälften (eftersom de kommer vara lika långa).

Bredden: 

$$\frac{120-2x}{2}=60-x$$

Arean beräknas genom att multiplicera längden och bredden 

$$A=x(60-x)= 60x-x^2$$

Svar:

\(A=x(60-x)= 60x-x^2\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2b, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 7? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se