Uppgift 2

Grafen till andragradsfunktionen \(f\), där \(y = f (x)\), går genom punkterna \(D(–1, 0), E(0, 2)\) och \(F(4, 0)\).

a)  Funktionen \(f\) kan skrivas på formen \(f (x) = ax^2+bx+c\) Bestäm konstanten \(c\).

b)  Grafen till funktionen f har en maximipunkt. Bestäm \(x\)-koordinaten för maximipunkten.

Lösningsförslag

a) Konstanten \(c\) beror inte på \(x\) och därför vet vi att vi får \(c\) när \(x=0\). Vi har punkten \(E(0,2)\) som ligger på grafen, därför kan vi hitta att \(c=2\)

b) Tack vare symmetrin på en andragradskurva så kommer maximipunkten ligga i mitten på kurvan, kring symmetrilinjen, linjen är ett \(x\)-värde, som vi kallar \(x_{sym}\). Vi hittar symmetrilinjen mitt emellan nollställena (eller två punkter med samma \(y\)-värden). Vi beräknar mitten av \(x\)-värdena för punkterna \(D\) och \(F\)

$$x_{sym}= \frac{4+(-1)}{2}= \frac{4-1}{2}= \frac{3}{2}=1,5$$

Svar: 

a) \(c=2\)

b) Maximipunkten ligger på \(x=1,5\)

Uppgiften är hämtad ur "Kursprov Matematik 2c, vårterminen 2022" - Ladda ner provet här.

Har du en fråga du vill ställa om Uppgift 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se