Olikheter

1.) Vilka tal uppfyller följande olikhet 2x + 4 > 12?

x = 2, x=3, x = 4, x = 5, x = 6

2. Lös följande olikheter.

a)  2x - 4 < 10

b)  5x + 1 ≥ 13 - x

c)  7x + 10 ≥ 9x + 14

 

Lösningsförslag:

1. De tal som vi väljer måste ge ett svar som är större än 12 och det är talen 5 och 6 som uppfyller denna olikhet.

2.

Knepet med att beräkna olikheter är att försöka samla alla x-termer på den sida om olikheten som det finns flest i, för att slippa dela eller multiplicera med ett minustal. Om man behöver göra detta måste man vända på olikheten. Regel: vid mulitiplikation eller divition med ett minus tal, måste man vända på olikheten.

a)

2x - 4 < 10

2x < 14

x < 7

b)

5x + 1 ≥ 13 - x

6x ≥ 12

x ≥ 2

c)

7x + 10 ≥ 9x + 14

-4 ≥ 2x

-2 ≥ x

x ≤ -2

Har du en fråga du vill ställa om Olikheter? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se