Lös ekvationen med absolutbelopp 2

Lös ekvationen:
$$|x^2-3|=2x$$

Högerledet kan inte bli negativt eftersom det är resultatet av ett absolutbelopp, alltså är \(x\geq0\) och vi kan ta bort absolutbeloppet från ekvationen.
$$x^2-3=2x$$
$$x^2-2x-3=0$$
Vi använder pq-formeln
$$x=\frac{-(-2)}{2}\pm\sqrt{1^1-(-3)}$$
$$x=1\pm\sqrt{1+3}$$
$$x=1\pm2$$
$$x_1=1+2=3$$
\(x_2=1-2=-1\) detta kan inte vara en giltig rot eftersom \(x\geq0\)
Svar: \(x=3\)

Har du en fråga du vill ställa om Lös ekvationen med absolutbelopp 2? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se