Bestäm gränsvärdet 3

Bestäm gränsvärdet

$$\lim_{x\to \infty}5^{\frac{1}{x}}$$

Vi vet att
$$\lim_{x\to \infty}\frac{1}{x} = 0$$
Vi använder det och får
$$\lim_{x\to \infty}5^0 = 1$$

Svar: \(1\)

Har du en fråga du vill ställa om Bestäm gränsvärdet 3? Ställ den på Pluggakuten.se
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla matteboken@mattecentrum.se